Portfolio

Shoulder Mounts

Pakůň běloocasý (Black wildebeest) Pakůň běloocasý (Black wildebeest) Přímorožec jihoafrický (Oryx) Přímorožec jihoafrický (Oryx) Pižmoň severní (Muskox) Kamzík horský (Chamois) Ovce středoasijská Marco Polo - (Marco Polo sheep) Kozel bezoárový (Wildgoat) Ovce…

Offset Mounts

Jelen sika (Sikadeer) Prase divoké (Wild boar) Antilopa skákavá (Springbok) Buvol kaferský (African buffalo) Srnec (Roe deer) Jelen lesní (Red deer) Srnec (Roe deer) Přímorožec šavlorohý (Scimitar oryx) Srnec (Roe deer) Kozorožec…

Pedestal Mounts

Highland Sable Psík mývalovitý (Raccoon dog) Steinbok Steinbok Jelen lesní (Red deer) Zebra horská Jelen lesní (Red deer) Jelen lesní (Red deer) Jelen lesní (Red deer) Srnec (Roe deer) Muflon (Moufflon) Zebra…

Skull Bleaching

Prase divoké (Wild boar) Bobr (Beaver) Impala Springbok Warthog Bizon (Bison) Jezevec lesní (Badger) Black Wildebeest Jelenec běloocasý (White-tailed deer) Srnec (Roe deer) Kamzík horský (Mountain Chamois) Muflon (Moufflon) Daněk (Fallow deer)…

Práce mých přátel

Taxidermy není vždy jen samostatnou činností, ale vyžaduje další spolupráci. I když si zakládám na tom, že každou montáž finalizuji sám, tak se neobejdu bez spolupráce velmi výtvarně nadaných kolegů. Dovoluji si v této části krátce představit nejen naši společnou, ale i jejich soukromou tvorbu.

Zaměřeno na detail

Prase divoké (Wild boar) Buvolec stepní (Hartebeest) Muflon (Moufflon) Buvolec stepní (Hartebeest) Maďarská ovce Racka (Hortobágy Racka) Medvěd hnědý (Brown bear) Kozorožec iberský (Spanish ibex) Maďarská ovce Racka (Hortobágy Racka) Pakůň žíhaný…

Life-Size-Mounts

Mýval severní (Raccoon) Mýval severní (Raccoon) Mýval severní (Raccoon) Bažant královský (Reeves's pheasant) Medvěd hnědý (Brown bear) Medvěd hnědý (Brown bear) Dikdik Dikdik Liška obecná (Red fox) Liška obecná (Red fox) Skálolez…

The work of my friends

Taxidermy is not always a separate activity, but requires further cooperation. Although I’m based on the fact that I finalize each assembly myself, so I can’t do without cooperation of very artistically gifted colleagues. I would like to present our cooperation and their own activities.