Impresum

Mým cílem je vždy co nejvěrněji vyjádřit přirozený výraz a pozice. I přes 26 letou praxi se snažím v oboru stále vzdělávat a zařazuji do svých postupů nejen nové, ale i osvědčené preparátorské metody. Jsem hlavně ovlivněn moderní taxidermy napříč světem. Ve své tvorbě rád utíkám od všedních instalací k živým pozicím, které jsou doplněné přírodními habitaty.

Práce pro instituce

Moje instalace můžete vidět v soukromých sbírkách, ale i ve státních institucích jako jsou například Severočeské muzeum v Liberci, Regionálním muzeu a galerii v Jičíně nebo na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Velká část mé dosavadní tvorby je v soukromých sbírkách zákazníků od Nového Zélandu přes Asii , Evropu až po USA.

Medvěd Medouš, který žil na zámku Zákupy, zemřel v úctyhodném věku 27 let před Vánoci 2019. V červenci následujícího roku se na zámek vrátil a návštěvníci si ho mohou prohlédnout v prvním patře zámku, kde je jeho preparát umístěn.

Vlk byl sražen motorovým vozidlem ve Frýdlantském výběžku a je umístěn v Severočeském muzeu v Liberci.

Kamzík byl uloven v NP České Švýcarsko a umístěn v expozici Fakulty životního prostředí jako připomínka výborného chovu kamzíka v této oblasti České republiky. Existují obavy, že v budoucnu kamzíky v NP České Švýcarsko zdecimuje vlk, a proto byl tento exemplář preparován jako případná připomínka výskytu kamzíčí zvěře v této oblasti.

Práce se studenty a účast na soutěžích

V posledních několika letech se věnuji také vzdělávání mladých preparátorů. Působím částečně jako odborný asistent na Katedře myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze. Zde garantuji předměty: Preparace savců a Preparace ptáků pro studijní bakalářský obor Konzervace přírodnin a taxidermie. Jedná se o velice specifický studijní obor pro malé množství studentů, který se neustále vyvíjí. (Více zde)

Na posledním evropském šampionátu preparátorů v Budapešti všichni moji studenti získali výborné bodové ohodnocení včetně vítězství v divizi Novice s montáží busty flémujícího muflona. Nadaným studentům s velkým zájmem nabízím i spolupráci na mých projektech. Evropských soutěží se osobně účastním hlavně za účelem vzdělání a posunutí se v kvalitě mé tvorby. Na posledním mistrovství Evropy jsem dosáhl nejvyšší bodové kategorie v divizi Profesionál. (Více zde)

České úspěchy na ETC Budapešť 2021

Zvířata a zvěř považuji za rovnocenného partnera, a proto ke své práci přistupuji s pokorou a s úctou k preparovanému živočichovi.

Ondřej Salaba
Bizon (Bison)
Game Heads Medium
Muflon (Moufflon)
Salaba Taxidermy
Salaba Taxidermy
Salaba Taxidermy
Antilopa travní (Steinbock)
Salaba Taxidermy
Los evropský kamčatský (Kamchatka moose)
Salaba Taxidermy
Prase divoké (Wild boar)