Týna Herink

Práce mých přátel

Taxidermy není vždy jen samostatnou činností, ale vyžaduje další spolupráci. I když si zakládám na tom, že každou montáž finalizuji sám, tak se neobejdu bez spolupráce velmi výtvarně nadaných kolegů. Dovoluji si v této části krátce představit nejen naši společnou, ale i jejich soukromou tvorbu.

Týna Herink

Týna je velice výtvarně nadaná a zabývá se malováním obrazů, výrobou různých plastik, a hlavně řezbou do kostí a trofejí. Mezi její nejkrásnější díla patří gravírované motivy na mysliveckých trofejích. Spolupracujeme společně i na mnoha preparátorských projektech. Velkým úspěchem pro Týnu byla účast na ETC v Budapešti 2021, kde získala vynikající hodnocení svého preparátu lišky obecné.

Pavel Brabec

Pavel se od studia na střední lesnické škole zabývá taxidermy a snaží se v tomto oboru nadále vzdělávat a zdokonalovat. Kromě taxidermy se také věnuje preparacím loveckých trofejí na lebku. Jeho preparátorská díla jsou již profesionálního charakteru a spolupracujeme společně na mnoha projektech. Jeho největším úspěchem byla účast na ETC 2021 v Budapešti, kde výborně uspěl se svým preparátem jelena Axise.

Josef Langmajer

Pepík je profesionální řezbář a jeho práce patří k nejlepším a nejzajímavějším v ČR. V jeho dílech se snoubí umění práce se dřevem a není v ní obsažena zbytečná složitost. Díky tomu jeho práce dokonale kontrastuje s preparátem. Jeho podložky pod preparáty jsou výborným kompromisem kvality a jednoduchosti. Naše spolupráce je dlouhodobá a velice si jí vážím.

Petr Škořepa

Petr se ve svém volném čase zabývá výtvarným uměním s tématikou myslivosti a lovu. Jeho specialitou jsou řezbované podložky pod lovecké trofeje, které vyrábí nestandardním způsobem. Díky tomu jsou jeho podložky naprosto odlišné od ostatních. Petr také maluje obrazy s mysliveckou tématikou, a to i na lovecké trofeje nebo dřevo.

Josef Teslík

Josef má kromě myslivosti další úžasné hobby a tím je řezbářství. Věnuje se řezbování klasických podložek pod lovecké trofeje, ale také vyrábí řezbované rámy na obrazy. Zlatý hřeb jeho práce je výroba hodin kukaček. Reliéfy na jeho řezbářské práci jsou velice jemné a složité. Jeho díla v sobě snoubí vysokou kvalitu, za kterou stojí dlouhé hodiny soustředěné práce.

Více se o mých dalších projektech a spolupracích můžete dočíst na blogu zde →