O mně

Když jsem se poprvé jako čtrnáctiletý student střední lesnické školy potkal s taxidermy, byl jsem jí okamžitě fascinován. Na konci studia jsem již věděl, že mě bude provázet celým životem…

Ve své práci se držím několika zásad. Ta hlavní je, že spěch bývá nepřítelem kvality.

Impresum

Nejdůležitější je pro mě úcta k preparovanému živočichovi. Mým cílem je co nejvěrněji vyjádřit přirozený výraz a pozice…

Přejít na impresum

Ceník & služby

Při tvorbě preparátu kladu důraz na přání zákazníka. Preparáty, které opouštějí mojí dílnu, splňují zákazníkovy představy…

Přejít na ceník