Ohlédnutí za Evropským mistrovstvím v Taxidermy Budapešt 2021

V minulém článku jsem krátce shrnul informoval o Evropském preparátorském šampionátu (The European Taxidermy Championship), který proběhl v rámci výstavy One with Nature v září 2021 v Budapešti. V tomto článku bych chtěl blíže představit jednotlivé soutěžící z České republiky a popsat, jak se samotná soutěž vyvíjela i jak probíhá.

Počátky moderní taxidermie

Základy moderní taxidermy byly položeny na přelomu 19. a 20. století v USA. Do této doby v preparování spíše určovala směr Evropa například studio Rowlanda Warda z Londýna. Za nejvýznamnější díla z okruhu preparátorů Rowlanda Warda lze třeba považovat montáž Kurýr. Jedná se o dílo francouzského preparátora Julese Verieauxe, které bylo poprvé vystaveno na pařížském veletrhu v roce 1867. Instalace znázorňuje berberského muže jedoucího na velbloudu při útoku dvou lvů. Na přelomu století však začíná nabývat na významu americká taxidermy. V roce 1880 byla založena Society of American Taxidermists a začínají se prosazovat moderní techniky preparace, o která se zasloužila jména jako Leon Pray a Carl E. Akeley. Prosazováním nových materiálů v tvorbě anatomických modelů se dostává taxidermy do velmi realistických dimenzí. Zvláště pak použití celuloidu pro výrobu či kopírování anatomie těl preparovaných živočichů napomohlo k velkému zkvalitnění anatomického ztvárnění preparátů. Právě druhý zmiňovaný preparátor Carl E. Akeley se stal asi nejvýznamnějším zakladatelem novodobé taxidermy a dodnes jsou jeho preparáty vystavené například v Muzeu přírodní historie v New Yorku. Americká taxidermická asociace dodnes předává Carl Akely Awards jako nejvyšší ocenění.

V roce 1926 Carl Akeley umírá a zároveň nastává útlum významu národní asociace. Toto období je nazýváno jako „rozptýlená existence taxidermy“. K dalšímu rozvoji dochází až v roce 1971, kdy američtí taxidermisté zakládají National Taxidermy Association USA (NTA). Taxidermy je institucionalizováno a prohlášeno za americké výtvarné řemeslo. Asociace začíná sdružovat taxidermisty z jednotlivých států a popularizuje obor. Zároveň začíná vydávat časopis Taxidermy Review a v roce 1974 pořádat národní a světové taxidermy šampionáty.

Vývoj v Evropě

V Evropě na vývoj americké taxidermy dříve či později reaguje několik preparátorských společností, které spolupracují s americkými kolegy a pomáhají posouvat evropskou kvalitu. Mezi takové důležité společnosti a jména patří Bouten and Zoon v Nizozemí, Franz Schwarz z Rakouska, Wolfgang Hauser z Německa a Alexander Sokolov z Ruska. V Evropě potom vznikají v některých státech národní organizace taxidermistů, které sdružují a edukují taxidermisty. Některé organizace vydávají své časopisy jako například Der Präparator v Německu. Vyústěním situace je založení European Taxidermy Federation (ETF) jako společnosti, která zaštituje jednotlivé státní organizace. ETF byla založena v Nizozemí roku 1991 a následně zakládá v roce 1992 evropský šampionát v taxidermy: European Taxidermy Championship (ETC).

První evropský šampionát proběhl v Nizozemí a následně je pořádán každé tři až čtyři roky. Jednotlivé ročníky probíhaly v Norsku, Finsku a Francii. Po určitou dobu byla soutěž ukotvena společně s pořádáním mezinárodních mysliveckých veletrhů v Německu, Rakousku a Itálii. Za pořádání jednotlivých soutěží se zasloužilo vedení ETA a předsedové jednotlivých národních asociací jako jsou Jean-Pierre Renault z Francie, Franz Schwarz z Rakouska nebo Ignio Bressan z Itálie. Vedení ETA a ETC je momentálně v rukou hlavně Švýcarských, Německých a Nizozemských preparátorů. Do poslední soutěže byl předsedou švýcarský preparátor Matthias Fahrni, který vedl se svojí manželkou Helen ETA mnoho let. Matthias bohužel ze zdravotních důvodů z funkce odstoupil a bude zvoleno vedení nové.

Průběh soutěže

Samotná soutěž má několik základních kategorií. Pro nové taxidermisty, kteří se nevěnují preparacím déle než pět let, je to divize Novice. Většina preparátorů potom soutěží v divizi Professional. Soutěžící, kteří se úspěšně umístili na předních místech v divizi Professional, potom postupují do divizí Masters a Exellence. Pro společné projekty je divize Collective Artists.

Většina divizí má podkategorie dle typů montáží. Dělí se tak zpravidla na preparace celých postav zvířat nebo hlav s poprsím u savců. Preparáty savců nebo ptáků jsou ještě řazeny dle třech velikostních kategorií. To samé je i u preparátů hlav s poprsím u savců. Dále je možné soutěžit v preparaci ryb, plazů, obojživelníků. Zajímavou kategorií je i kolekce více preparátů v rámci jedné instalace. Samozřejmostí je i kategorie kosterních preparátů a rekonstrukcí živočichů či vědeckých modelů.

Součástí mistrovství jsou i odborné semináře vedené odborníky z celého světa, což násobí přínos celé akce pro jednotlivé účastníky.

Hodnocení a výsledky

U jednotlivých instalací se hodnotí: anatomie těla a hlavy, anatomie ušních boltců, oči a oční víčka, ústa, rty, pozice a otevření úst, nos, interiér nosních dírek, řemeslné provedení a technické provedení, čistota, zápach, viditelnost poškození a oprav, srovnání kůže, srovnání peří a srsti. Za nedostatky se dávají srážky například za špatné provedení očních víček, rtů, nosu a uší. Dále se ještě hodnotí celková dynamika pohybu a vyvážení preparátů, finalizace a kreativní prvky.

Celkem lze získat maximálně 100 bodů. Od 70 bodů jsou přiřazeny preparátům stužky oddělující od sebe barevně tři nejlepší kategorie. Od 71 do 79 bodů se přiřazuje stužka žlutá, v rozmezí 80 až 89 potom stužka červená a od 90 bodů je to modrá stužka. Kategorie s modrou stužkou jsou již skoro bezchybné preparáty a jedná se tzv. zlatou kategorii. Kategorie označená stužkou červenou jsou velmi dokonalé preparáty, kterým stačí již malé zlepšení. Preparáty označené žlutou stužkou jsou velmi kvalitní preparáty, které mají ještě poměrně velký potenciál ke zlepšení. Z jednotlivých kategorií preparátů se vybírají nejlepší preparáty a ty dostávají středně velké stužky v dané barvě: modrá vítěz kategorie, červená je druhé místo a žlutá je místo třetí. Pokud v kategorii žádný preparát nedosáhl modré základní stužky, tak nemůže být v této kategorii udělena střední modrá stuha, ale uděluje se až místo druhé nebo třetí. Z těchto nejlepších preparátů se vybírají vítězové v jednotlivých divizí. Celkově se potom uděluje ještě hlavní pořadí ze všech preparátů. Jedná se o označení nejlepších třech preparátů v Evropě a samostatně je potom vyhodnocena ještě kategorie Excellence. Z toho vyplývá, že jednotlivých kategorií je poměrně hodně a nelze všechny výsledky obsáhnout v tomto článku. Výsledky je možné sledovat na facebooku ETC nebo na webových stránkách ETC.

Počet soutěžících se pohybuje v průměru 250 až 300 přibližně ze 30 zemí a bývá přihlášeno 300 až 400 instalací.

Hodnocení provádí skupina porotců subjektivně. Porota je složena z výborných preparátorů z celého světa. Jedná se hlavně o několikanásobné vítěze taxidermy šampionátů v Evropě nebo USA. Některé divize posuzují jednotliví sudí samostatně a někdy jsou to kolektivy sudích pro větší objektivitu. Každý, kdo navštívil takovouto soutěž, si právě může povšimnout, že hodnocení jednotlivých instalací není zcela objektivní a mohou vznikat různé názory na věc. Soutěžící je částečně odkázán na to, do jaké míry padne se svojí instalací daným sudím do jejich představ. Na výsledném scoore sheet je potom přesně popsáno, jaké výhrady má sudí nebo kolektiv sudích k dané instalaci. Zajímavostí je celkový počet bodů uvedených na scoore sheet, ale není zde popsáno, kolik bodů bylo přesně strženo za konkrétní chyby. První den výstavy může soutěžící diskutovat se všemi sudími o svých instalacích a diskutovat o chybách a poučit se z nich. Instalace si po skončení šampionátu soutěžící nechávají pro další propagaci své vlastní práce. Běžnou praxí je, že jsou odkoupeny do soukromých sbírek nebo sbírek muzeí. Jednu z takových instalací můžete vidět například v nové expozici Národního muzea v Praze. Jedná se o vítěznou montáž (The best of Europe Masters division – mammals) z mistrovství v Salzburgu v roce 2018 preparát chápana hnědohlavého. Preparát zhotovil Daniel Salzer z Německa, který se zabývá montáži dle původních preparátorských postupů. Kombinuje preparace na dřevitou vatu a polyuretanové modely. V nové expozici Národního muzea v Praze je možné vidět i další díla vítězů jednotlivých kategorií, a to například preparáty ptáků od Pavla Višňáka, Szombora Pünköstiho nebo savců od Matthiase Studteho, Christiana Blummensteina nebo Dirka Opalky.

Naše úspěchy

Jak jsem již psal v minulém vydání, česká výprava v letošním roce čítala nejvíce účastníků v historii. Jako vždy se účastnil Pavel Višňák, který se na soutěže vyloženě specializuje a bodoval hned dvakrát. Vyhrál v divizi Professional v kategorii preparace celé postavy střední velikost. Zároveň obsadil druhé místo v preparaci ptáků divize Masters. Obrovským úspěchem byla účast dnes již legendárního preparátora Georga Weinerta, který původně jako Čech s německými kořeny odešel v mládí do Německa a dnes se vrátil do České republiky. Preparacím se věnuje celý život a vyhrál kategorii Game head v Professinal division s preparátem hlavy s poprsím prasete bradavičnatého. Českou stopu zanechala na šampionátu také skupina mladých preparátorů z České zemědělské univerzity. Celkem pět soutěžících získalo výborná hodnocení v divizi Novice. Dva preparáty se probojovaly do nejvyšší kategorie s modrou stužkou, dva do kategorie s červenou stužkou a jeden do kategorie se žlutou stužkou. Preparát Bc. Terezy Majerové se stal s 96 body celkovým vítězem divize Novice, a ještě získal speciální cenu Maurice Bouten Award. Výsledky byly tedy pro Českou republiku mimořádné. Celkové výsledky evropských šampionátů si můžete prohlédnout na Facebooku ETC nebo na webových stránkách www.eurotaxidermy.eu.

Skupina českých preparátorů se od mistrovství již několikrát sešla a chystá tematickou přednášku na FLD České zemědělské univerzity v Praze. Chtěli bychom tímto představit ETC a naší práci. Závěrem bych chtěl říci, že se na soutěž chystalo více českých preparátorů, kteří se nakonec nezúčastnili. My však věříme, že příště se nechají přemluvit a ETC se zúčastní. Česká republika má totiž ještě několik výborných preparátorů a minimálně například v kategorii preparace ryb máme, dle mého názoru, ještě co říct.

Závěrem děkuji za podporu Katedře myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze při realizaci našich úspěchů a propagace taxidermy.